Biuro Rachunkowe Sałanowska, Usługi Księgowe, Marki - Warszawa


|
|
|
|


Advertising
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT
 • tworzenie indywidualnych planów kont
 • sporządzanie raportów kasowych
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT i VAT
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • sporządzanie bilansów i rocznych rozliczeń podatkowych
Agencja interaktywna New Media
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji i rozliczeń VAT
 • rozliczenie PIT i VAT
 • sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych
Art World
 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na działalność prowadzoną przez Zleceniodawcę
 • audyt doradcy podatkowego
 • doradztwo w zakresie samozatrudnienia
 • szkolenia
 • konsultacje
4Dsolution
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich
 • wystawianie świadectw pracy
 • sporządzanie list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych