Biuro Rachunkowe Sałanowska, Usługi Księgowe, Marki - Warszawa


|
|
|
|

Rozliczenia pracownicze

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych
  z procedurą zatrudniania
 • i zwalniania pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
  w tym zwolnień lekarskich,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników,
  łącznie ze sporządzeniem
 • i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie i dostarczanie informacji RMUA dla pracowników,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • kontakty z US  i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników
  (PIT-8/11; PIT-40),
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.